נגישות

הנחיות עקוב אחרי

בדף זה ריכזנו עבורך את אופן ביצוע הפעולות של "הפניית שיחה" בחלוקה לחברות השונות.
הסברים ושאלות נוספות ניתן לקבל במחלקת שירות הלקוחות שלנו.

עדיין מסתבך וזקוק לעזרה?

מחלקת שירות הלקוחות שלנו עומדת לרשותך בכל עת.

בנוסף, ניתן לקבל הנחיות תפעול פשוטות ומדויקות גם בעמוד הנוכחי.

בחרו חברה