נגישות


חברת בזק

באין מענה - בזק

הפעלת השירות

חייג * 74 הקש את מספר הטלפון שקיבלת מ- CallBiz ולחץ חייג

ביטול השירות

חייג # 74 לאחר צליל אישור ניתן לנתק ולבטל את השירות