נגישות


באין מענה - 012 smile

הפעלת השירות

*>61>* הקש את המספר שניתן לך ע"י קולביז >*>*> כמה שניות מרגע הצלצול ועד להפנייה ? (15,25,30)>#> חיוג

ביטול השירות

##002# ואז SEND\חייג.
(סולמית, סולמית, אפס, אפס, שתיים, סולמית, חייג)

*הבהרה* ביטול אחד השירותים מבטל את כל ההפניות