נגישות


חברת בזק

בתפוס - בזק

הפעלת השירות

חייג * 73 הקש את מספר הטלפון שקיבלת מ- CallBiz ולחץ חייג

ביטול השירות

חייג # 73 לאחר צליל אישור ניתן לנתק ולבטל את השירות