נגישות


בתפוס - הוט

הפעלת השירות

חייג * 73 והמתן עד לסיום ההודעה הקולית
הקש את מספר הטלפון שקיבלת מ- CallBiz ולאחריו לחץ #
המתן לשמיעת הודעה קולית המאשרת את הפעלת השירות

ביטול השירות

חייג # 73 לאחר הודעת הביטול ( צפצופים אחדים) ניתן לנתק ולבטל את השירות