נגישות


בתפוס - נטוויז'ן

הפעלת השירות

*73 (כוכבית ואז 73) > המספר שניתן לך ע''י קולביז > חיוג

ביטול השירות

#72 ואז SEND\חייג.
(סולמית, שבע, שתיים, חייג)

*הבהרה* ביטול אחד השירותים מבטל את כל ההפניות