נגישות


בתפוס - 012 smile

הפעלת השירות

*> 67 >*> מספר הCallBiz שלך > # > חיוג

ביטול השירות

##002# ואז SEND\חייג.
(סולמית, סולמית, אפס, אפס, שתיים, סולמית, חייג)

*הבהרה* ביטול אחד השירותים מבטל את כל ההפניות