נגישות


חברת בזק

כל השיחות - בזק

לקוח יקר שים לב!
הפנייה זו תפנה את כלל השיחות שלך ישירות אלינו מבלי שתהייה מודע לכך שמתקבלת שיחה

הפעלת השירות

חייג * 72 הקש את מספר הטלפון שניתן לך על ידי CallBiz ולחץ חייג – המתן עד להודעה המודיעה על הפעלת השירות לביטול השירות: חייג # 72 והמתן לקבלת הודעה המאשרת את ביטול השירות – לאחר מכן נתק

ביטול השירות

בדיקה האם השירות מופעל כנדרש: חייג #>72 ומקבלים מידע האם מופעל השירות או לא