נגישות


כל השיחות - הוט

לקוח יקר שים לב!
הפנייה זו תפנה את כלל השיחות שלך ישירות אלינו מבלי שתהייה מודע לכך שמתקבלת שיחה

הפעלת השירות

חייג * 72 והמתן עד לסיום ההודעה הקולית
הקש את מספר הטלפון שקיבלת מ- CallBiz ולאחריו לחץ #
המתן לשמיעת הודעה קולית המאשרת את הפעלת השירות

ביטול השירות

חייג # 72 לאחר הודעת הביטול ( צפצופים אחדים) ניתן לנתק ולבטל את השירות