נגישות


כל השיחות - נטוויז'ן

לקוח יקר שים לב!
הפנייה זו תפנה את כלל השיחות שלך ישירות אלינו מבלי שתהייה מודע לכך שמתקבלת שיחה

הפעלת השירות

*72 (כוכבית ואז 72) > המספר שניתן לך ע''י קולביז > חיוג 

ביטול השירות

#72 ואז SEND\חייג.
(סולמית, שבע, שתיים, חייג)

*הבהרה* ביטול אחד השירותים מבטל את כל ההפניות