נגישות


רמי לוי תקשורת

כל השיחות - רמי לוי תקשורת

לקוח יקר שים לב!
הפנייה זו תפנה את כלל השיחות שלך ישירות אלינו מבלי שתהייה מודע לכך שמתקבלת שיחה

הפעלת השירות

*>21>* לאחר מכן הזנת המספר שניתן ע"י CallBiz , לאחר הזנת מספר קולביז לחיצה על # ולאחר מכן חיוג

ביטול השירות

##002# ואז SEND\חייג.
(סולמית, סולמית, אפס, אפס, שתיים, סולמית, חייג)

*הבהרה* ביטול אחד השירותים מבטל את כל ההפניות