נגישות


hot mobile

שלא זמין - Hot Mobile

הפעלת השירות

*>62>* מספר הCALLBIZ שלך># > חיוג

ביטול השירות

##002# ואז SEND\חייג.
(סולמית, סולמית, אפס, אפס, שתיים, סולמית, חייג)

*הבהרה* ביטול אחד השירותים מבטל את כל ההפניות