נגישות

הנחיות עקוב אחריירמי לוי תקשורת





כיצד לבצע הפניית שיחות לכל השיחות





כיצד לבצע הפניית שיחות באין מענה









כיצד לבצע הפניית שיחות שלא זמין